ჩვენს შესახებ

სამოქალაქო განათლების ვებპორტალის www.civics.ge ვიდეო გალერეაში თავმოყრილია ვიდეო მასალა სამოქალაქო განათლების პროგრამის მიმდინარეობის, სასკოლო სამოქალაქო ინიციატივების და პროექტების განხორცილების შესახებ. სიუჟეტები მომზადებულია ცენტრალური და რეგიონული მედიის მიერ. აქ ასევე წარმოდგენილია ვიდეო გაკვეთილები პედაგოგებისთვის.

ვიდეო გალერეა ხელს უწყობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას სამოქალაქო განათლების პროგრამის მიმდინარეობის და საგნის სწავლების მნიშვნელობის შესახებ.

The video gallery of the Civic Education Web site www.civics.ge consists of video material about the implementation of the civic education programs, school civic initiatives and projects. The video clips are produced by central and regional media. Here are also video tutorials for civics teachers.

The video gallery promotes public awareness of the progress of the civic education program and the importance of teaching civics education at schools.